Logistiek & traceability

Logistiek

Snijzaalsystemen vormen een geïntegreerd deel van productieomgevingen. Daarmee is de concrete invulling van snijzalen van grote invloed op de interne productstroom binnen het bedrijf.
Steeds meer bedrijven kiezen er daarom ook voor om de producten die uit een snijzaal komen in kratten te transporteren en daarmee de productstroom te beheersen.

MPS Food Logistic Systems levert hiervoor de gewenste oplossingen en systemen.

Traceability

Traceability is, in de keten van karkas naar consumentenproduct, van toenemend belang. Door een combinatie van logistieke en softwarematige oplossingen levert MPS Red Meat Slaughtering systemen waarbij het product in de uiteindelijke consumentenverpakking getraceerd kan worden tot aan het oorspronkelijke karkas waaruit het gesneden is.

MPS Food Logistic Systems heeft hier diverse oplossingen en systemen voor.