Ontbenen

30% efficiëntiewinst met pace deboning

Aan het uitbenen van karkassen kunnen verschillende eisen worden gesteld. In het ene geval zijn flexibiliteit en productkwaliteit van doorslaggevend belang, in een ander project is capaciteit doorslaggevend. MPS Red Meat Slaughtering biedt twee basisprincipes waarop snijzalen worden gebaseerd:

Pace deboning

Het principe van pace deboning is gebaseerd op een lopende band die de karkasdelen door de snijzaal transporteert. Het transportsysteem is niet alleen het vervoermiddel, maar ook het werkblad voor de uitbener. De snelheid van de band bepaalt het werktempo aan de lijn. Iedere medewerker aan de lijn heeft een specifieke taak in het uitbeenproces, die hij, in de tijd dat het stuk vlees voorbij komt, uit moet voeren.

Het karkas wordt in meerdere stappen verwerkt tot hoofd- en bijproducten. De snelheid van het uitbenen is ingegeven door de toevoer van karkassen of karkasdelen. Hierdoor kan er druk worden gehouden op de “workload” en dus op de productie. Het uitgebeende vlees en de bijproducten worden in kratten of op een band gecontroleerd afgevoerd. In hedendaagse snijzaaltoepassingen is daarmee een maximale traceerbaarheid van het product te realiseren.

Pace deboning is een toepassing die het mogelijk maakt om met “minder” gekwalificeerd personeel efficiënt en uniform uit te benen. De afzonderlijke handelingen zijn eenvoudig en hierdoor gemakkelijk aan te leren. Door de continue snelheid van de lopende band wordt 30% bespaard op de bewerkingstijd.

Table deboning

MPS-Red-Meat-Slaughtering-tabledeboningTable deboning is de traditionele inrichting van een snijzaal, waarbij de uitbeners hun werkzaamheden verrichten aan een tafel. Bij table deboning wordt vakkundig personeel ingezet. Dit personeel kan flexibel worden aangestuurd en kan een breed scala aan “snitten” snijden. Table deboning is een goede toepassing als karkassen en snitten niet of minder uniform zijn. Het biedt een grote mate van flexibiliteit.

Ondanks het traditionele concept zijn de oplossingen van MPS Red Meat Slaughtering  modern, omdat er rekening wordt gehouden met de  huidige eisen voor efficiëntie, hygiëne, flexibiliteit en ergonomie. Zowel bij hoge als lage capaciteiten biedt MPS Red Meat Slaughtering systemen om het rendement tot een maximaal resultaat te brengen.