Opdelen

MPS Red Meat Slaughtering ontwerpt en bouwt snijzaaloplossingen voor het opdelen van varkenskarkassen. De oplossingen zijn  altijd klantspecifiek en sterk gerelateerd aan de aantallen te bewerken karkassen. Diverse snijzaalsystemen zijn beschikbaar en voldoen altijd aan alle geldende hygiëne- en veiligheidseisen.

MPS Red Meat Slaughtering levert enerzijds eenvoudige en efficiënte oplossingen voor snijzalen waarin kleine hoeveelheden karkassen bewerkt worden. Anderzijds  is MPS Red Meat Slaughtering ook een partner in de volledig geautomatiseerde systemen waarbij karkasssen vanuit de koelcellen automatisch worden aangevoerd , op transportbanden worden neergevlijd  en en met een minimum aan menselijke inzet opgedeeld worden in primaire delen als ham, schouder, middels, buik of lende.

Ergonomie

Het opdelen van varkenskarkassen is zwaar werk. Door de verscheidenheid aan afmetingen, snelheden en gewichten is het uitbenen variërend van aard. Het ontwerp van snijzalen bij MPS Red Meat Slaughtering kenmerkt zich vooral in logische productstromen en minimale fysieke arbeid. In de praktijk vertaalt dit zich in efficiënte en ergonomische oplossingen op elke werkplek. MPS Red Meat Slaughtering levert daarvoor de juiste oplossing.

Neervlijsystemen

MPS Red Meat Slaughtering ontwikkelt neervlijsystemen  voor elke capaciteit. Voor de snijzalen met hoge capaciteiten zijn de aanvoer en het neerlaten volledig geautomatiseerd en synchroon. De transportbanden zijn op verschillende manieren gedeeld en hebben verschillende lengtes, zodat de afzonderlijke producten zonder tussenkomst van mensen op meerdere plaatsen aangeleverd kunnen worden voor verdere bewerking of transport.

MPS Red Meat Slaughtering levert ook eenvoudige maar efficiënte oplossingen voor snijzalen waarin kleine hoeveelheden karkassen bewerkt worden. Oplossingen waarbij de capaciteit en het aantal medewerkers optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Snijmessen

Om een varkenskarkas snel en efficiënt te verdelen in een ham, middel en schouder heeft MPS Red Meat Slaughtering een lasergestuurd roterend mes in het leveringsprogramma. De snijmes is ontworpen naar de laatste stand der techniek en voldoen aan alle geldende veiligheidseisen.

Het mes is geplaatst op een snijplateau waarop het karkas automatisch in de juiste positie wordt gelegd en de medewerker behoeft alleen een kleine correctie uitvoeren. Ergonomie en arbeidsgemak staan centraal in deze wijze van het uitbenen van varkenskarkassen. Op aanvraagt kunnen ook systemen worden geleverd waarbij de medewerker met behulp van een besturingssysteem de juiste snijpositie kan bepalen.

Transportbanden

MPS Red Meat Slaughtering ontwikkelt transportbanden die op verschillende manieren te gebruiken zijn en in verschillende uitvoeringen leverbaar zijn. Enerzijds kunnen de transportbanden als werktafel dienen (zie pacedeboning) maar vaak worden ze als transport van de diverse producten ingezet.

Vele uitvoeringen zijn mogelijk waarbij  voor elk gewenst product een oplossing beschikbaar is. In alle ontwerpen houdt MPS Red Meat Slaughtering er rekening mee dat de installaties dagelijks efficiënt gereinigd moeten worden.