Verdoven, steken en verbloeden

Voor de verdoving van runderen heeft MPS Red Meat Slaughtering een compleet programma aan verdoofkooien beschikbaar voor het uiterst effectief en diervriendelijk verdoven van runderen.

Verdoven van runderen

MPS Red Meat Slaughtering biedt twee methoden voor het verdoven van runderen aan:

  • Traditioneel verdoven met behulp van verdoofpistool
  • Ritueel verdoven

Belangrijke aandachtspunten voor MPS hierbij zijn:

  • Dierwelzijn
  • Accuratesse
  • Volgens diverse religies geldende normen

Steken en verbloeden

Na het traditioneel verdoven dient het steken zo snel mogelijk te geschieden. Voor het opvangen van het bloed zijn er meerdere systemen leverbaar:

  • Open bloedopvanggoot
  • Butina gesloten bloedopvang- en verwerkingssysteem

Rund of kalf verdoven verdoven met gebruik van een schietmasker

Verdoven met  een schietmasker

MPS-RMS drijfgang rund verdover

Vuile slachthal met verdoofsystemen voor 15 tot 100 dieren per uur.