Slachtlijnbesturing

Het alleen fysiek aansturen van slacht- en snijlijnmachines en transportsystemen voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen van onze klanten. Voor het optimaliseren van het productieproces en identificatie van de herkomst van vleesproducten is een productiebesturingssysteem en informatieuitwisseling met een ERP-systeem tegenwoordig onontbeerlijk.

Afhankelijk van de klantspecifieke wensen kan MPS Red Meat Slaughtering een uit meerdere besturingslagen bestaand systeem projectmatig uitwerken en implementeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewezen specifieke softwaremodules en hardwareoplossingen, waardoor het systeem doelgerichte en snel kan worden geïmplementeerd.

Besturingsconcepten

De besturingspyramide bestaat uit het installatiebesturingssysteem (PLC) aan de basis, het bewaken, visualiseren en diagnosticeren van de installatie (Scada) als opvolgende besturingslaag. Met het opslag beheer systeem (WMS) kunnen het hangende transport en opslag van karkassen of karkasdelen volledig geautomatiseerd worden. Productie-  en productdata en opdrachtenuitwisseling met het ERP worden gerealiseerd vanuit het proces controle systeem (PCS).