Transportsystemen

Voor het transporteren van de karkassen of karkasdelen van varkens, runderen of schapen  heeft MPS Red Meat Slaughtering verschillende technieken beschikbaar die sterk afhankelijk zijn van het te transporteren producten of functie. Deze kunnen we onderverdelen in de navolgende groepen:

Conveyorsystemen

Voor het efficiënt en betrouwbaar transporteren heeft MPS Red Meat Slaughtering verschillende transport-conveyor-systemen ontwikkelt. Deze kenmerken zich door een perfect, op maat gesneden besturingssysteem. Het synchroniseren van meerdere conveyors is “dagelijks werk”.

De conveyors hebben basisconcept opgebouwd uit een dubbel geleidingsprofiel dat één geheel vormt met de onderliggende transportbaan. Elke conveyor heeft een gescheiden aandrijfunit en een unit die de conveyorketting automatisch op de juiste spanning houdt.

Toepassing van meerder omloopwielen maken elke routing van een conveyor mogelijk. De omloopwielen die in de conveyors worden toegepast zijn door MPS Red Meat Slaughtering zelf ontworpen en de specifieke tandvormen garanderen een lange levensduur van elke ketting.

De toegepaste kettingen zijn modulair opgebouwd en kunnen op klantenwens opgebouwd worden. Tevens kunnen kettingen in onderhouds-arme- of onderhoudsvrije uitvoering geleverd worden. Smeren van het conveyorsysteem wordt hiermee tot een minimum beperkt.

De onderliggende transportbaan van de conveyor kan op klantwens geleverd worden waarbij de buisbaan, bi-railbaan en de flatrailbaan tot de standaard mogelijkheden  behoren. Daarnaast zijn er systemen leverbaar waarbij de conveyorketting tegelijkertijd gebruikt wordt om het karkas of product te dragen.

Opslagsystemen

Naast de transportconveyors levert MPS Red Meat Slaughtering ook conveyorsystemen die specifiek gebruikt worden voor de automatische opslag van karkassen of producten in een koelcel.Opslagcapaciteiten met meer dan 100 karkassen per baan zijn daarbij mogelijk met een bijbehorende aan- en afvoersnelheid van meer dan 1.400 karkassen per uur.

Waar transportconveyors veelal continu lopen kenmerken de opslagsystemen zich door een discontinu bedrijf waarbij de karkassen telkens een bepaalde afstand opschuiven. Transportconveyorsystemen en opslagsystemen kunnen uitstekend functioneren in een volledig geautomatiseerde koelcel.

Retoursystemen

Waar karkassen vanuit een slachthal naar een koelcel, snijzaal of expeditie getransporteerd worden, moeten de slachthaken of slachtspreiders naderhand weer gereinigd en geretourneerd worden naar de slachthal. MPS Red Meat Slaughtering levert hiervoor op maat gesneden retoursystemen die zich kenmerken door een compacte en flexibele bouwvorm.

Slachthaken kunnen op meerdere plaatsen aangeleverd worden en naderhand natuurlijk ook op verschillende plaatsen naderhand “afgeleverd” worden. Deze retoursystemen hebben tevens de mogelijkheid om als opslagsysteem te dienen. De retoursystemen zijn opgebouwd uit meerdere afzonderlijk conveyors die elk een eigen aandrijving hebben.Indien gewenst kan het retoursysteem uitgebreid worden met een automatisch hakenreinigings-systeem. Het retoursysteem heeft een eigen besturingssysteem dat gecombineerd kan worden met een besturingssysteem van een slachtlijn.

Duwbaansystemen

Naast de transportconveyors levert MPS Red Meat Slaughtering ook duwbaansystemen de opslag van karkassen of producten in een koelcel. De onderliggende transportbaan van de duwbaan kan op klantwens geleverd worden waarbij de buisbaan, bi-railbaan en de flatrailbaan tot de standaard mogelijkheden behoren.

Transportbanden

MPS Red Meat Slaughtering ontwikkelt transportbanden die op verschillende manieren te gebruiken zijn en in verschillende uitvoeringen. Enerzijds kunnen de transportbanden als werktafel dienen ( zie pacedeboning) maar vaak worden ze als transport van de diverse producten ingezet.

Vele uitvoeringen zijn mogelijk waarbij wij u kunnen verzekeren dat er voor elk gewenst product een oplossing beschikbaar is. In alle ontwerpen houdt MPS Red Meat Slaughtering er natuurlijk rekening mee dat de installaties dagelijks efficiënt gereinigd moeten worden.

Pneumatisch transport

Het op een hygiënische en en efficiënte wijze afvoeren van bijproducten uit het slachtproces naar de opslagruimtes is een steeds belangrijker wordend punt in de moderne slachtlijn.MPS Red Meat Slaughtering levert hiervoor twee typen transportsystemen:

Verblaastank

Bijproducten worden opgevangen in een voorraadtank die afgesloten wordt en door middel van perslucht naar een opslagruimte getransporteerd. Kenmerk hierbij is dat één product getransporteerd wordt naar één of twee  bestemmingen.

Vacuümtransportsystemen

Bijproducten worden opgevangen in een voorraadtrechter en door middel van vacuüm naar een opslagruimte getransporteerd. Kenmerk hierbij is dat één of meerdere producten getransporteerd kunnen worden naar één bestemming. Het vacuüm wordt door middel van een vacuümpomp gecreëerd.