Broeien, ontharen en reinigen

Voorreiniging

Om een goed broeiresultaat te bereiken, is het van belang dat een karkas goed gereinigd wordt, voordat het gebroeid wordt. De MPS Red Meat Slaughtering karkasreinigingsmachines hebben als bijkomend voordeel, dat het broeiwater schoner blijft en er minder bloed in het dier achter blijft.

Broeien

Broeien is een noodzakelijke voorbehandeling om varkens goed te kunnen ontharen. MPS Red Meat Slaughtering heeft volgende systemen beschikbaar:

Ontharen

MPS RMS ontharing machine Tarzan

Tarzan ontharingsmachine

Optimale ontharingsresultaten worden verkregen in combinatie met een goed broeiproces en worden bepaald door  factoren als gewenste broeitijd, temperatuur van het broeiwater, varkensras en seizoensinvloeden .

MPS Red Meat Slaughtering levert verschillende ontharingssystemen voor verschillende capaciteiten:

  • Tarzan continu ontharingssysteem met het U-bar concept voor 160 – 1.400 varkens per uur
  • Hercules discontinue ontharingssysteem volgens het compartimenten concept voor 120 – 250 varkens per uur
  • Goliath discontinue ontharingssysteem volgens het compartimenten concept voor 40 – 120 varkens per uur

Karkasreiniging

MPS machinelijn conveyor

Karkasreiniging in de machinelijnconveyor

De slachtlijn kan worden voorzien van verschillende types voordrogers, vlamovens en was- en reinigingsmachines om het karkas zo effectief mogelijk te reinigen en te ontsmetten. Deze machines minimaliseren de bacteriegroei en dragen bij aan een hygiënische procesomgeving:

  • Vlamovens en decontaminatieovens
    Voor de verbranding van losse haren, de laatste haren en stoppels en het desinfecteren van het varkens heeft MPS Red Meat Slaughtering een compleet programma vlam – en decontaminatieovens.
  • Karkasreinigingsmachines
    Voor het reinigen en wassen van het karkas heeft MPS Red Meat Slaughtering verschillende zwepen – en borstelreinigingsmachines in het programma. Afhankelijk van de capaciteit, het type slachthaak, de diersoort en de positie in de machinelijnconveyor wordt het model gekozen met zweepwalsen in verticale of horizontale richting.