LIUS – Line Information & Uptime System

MPS LIUS software logoDe markt verandert en bedrijven moeten hierop inspelen. In de huidige markt zijn efficiency en beschikbaarheid van het proces en dus van de machines in toenemende mate essentieel.

MPS Service & Spares biedt een standaard oplossing voor een optimaal inzicht in de actuele en historische status van uw slachtlijn, logistiek systeem of waterzuiveringsinstallatie.

Herkent u zich in één van de volgende vragen?:

 • Hoe verbeter ik de uptime van mijn installatie?
 • Wat is mijn lijnbezetting en beschikbaarheid?
 • Wat is de overall efficiency van mijn proces en per (F-line) machine?
 • Wat is de reden van mijn stilstand en is deze meer proces- of technisch gerelateerd?
 • Hoe krijg ik de juiste informatie waarop ik procesverbeteringen en optimalisatie kan baseren?
 • Hoe krijg ik rapportages standaard en structureel aangeleverd, zodat ik een historische trend op kan bouwen?

Samen met u kunnen wij de antwoorden vinden!

LIUS Basisapplicatie

 • Applicatie voor het ophalen en opslaan van de gegevens
 • Opslag van de gegevens in standaard database
 • Foutregistratie en -weergave
 • Alle door MPS geproduceerde machines en systemen met Siemens S7 besturing worden ondersteund
 • Mogelijkheid voor integratie van andere machines en systemen
 • Uitbreidingsmogelijkheden met extra metingen / sensoren

LIUS Technische Rapportage

 • Technische parameters zoals stroomopname motoren en temperaturen worden gelogd
 • Weergave van de gegevens in standaard rapportages
 • Maandelijkse analyse van de gegevens door de MPS helpdesk
 • Advies voor (preventief) onderhoud of aanpassingen
 • Mogelijkheid voor uitbreiding met een Profibus/Profinet analyzer; voor (remote) analyse van het profibus/profinet netwerk

LIUS Managementrapportage

MPS Management rapportage biedt u een overzicht per dag op proces en/of machine niveau:

 • Procesparameters zoals aantallen, stilstanden, lege posities worden gelogd
 • Weergave van de gegevens in standaard rapportages:
  • lijn- en machine-efficiency
  • stilstandregistratie met redencode
  • mogelijkheid voor Overall Equipment Efficiency (OEE) rapportage
 • Mogelijkheid voor klantspecifieke rapportages
 • Pro-actieve analyse van de gegevens door de MPS helpdesk

LIUS Message Alert

 • Een alarm wordt gegenereerd wanneer een parameter een ingestelde waarde bereikt of er een fout optreedt
 • Op basis van het alarm wordt er een sms en/of mail gegenereerd
 • Het verzendschema van de sms-jes/e-mails kunnen eenvoudig zelf ingepland worden op basis van het dienstrooster
 • Eerste en tweede lijn service kan in het rooster opgenomen worden

LIUS Energieverbruik en rapportage

MPS-green-logo

Energieverbruik en vooral de besparing hierop is een actueel onderwerp bij veel bedrijven. Inzicht in het verbruik biedt bruikbare informatie voor de verdere realisatie van energiebesparing.

De LIUS oplossing kan uitgebreid worden met de registratie van het energieverbruik en aansluitend hierop de rapportage van de gegevens.