Training en advies

Advies

 • Inventarisatie van huidige bottlenecks en verbeterpunten
 • Beschrijving van mogelijke oplossingen
 • Opstellen toekomstige uitbreidingen en verbeteringen afgestemd op uw strategie
 • Scenarioplanning
 • Budget en ROI inzichten
 • Onafhankelijke blik op de situatie door een technisch specialist of processpecialist

De markt verandert en bedrijven moeten hierop inspelen. In de huidige markt zijn efficiency, optimale benutting van de investering, beschikbaarheid en kwaliteit essentieel.

MPS Service & Spares investeert in specialisten en biedt u alle benodigde kennis voor de optimale bedrijfsvoering van uw systeem.

Herkent u zich in één van de volgende vragen:

 • Hoe kunnen wij de efficiency van het proces verhogen?
 • De productiviteit van mijn mensen en goederenstroom is niet maximaal?
 • Hoe kunnen wij de kosten reduceren van mensen en proces?
 • Hoe kunnen wij voor kostenbesparing en “Groene productie” besparen op gas, water en elektriciteit?
 • Hoe kunnen wij met minimale investering de capaciteit verhogen?
 • Wat zijn de kosten en baten van verschillende opties (scenario planning)?
 • Hoe kan ik de kennis en kunde van mijn medewerkers verhogen?
 • De kwaliteit van mijn eindproduct is niet optimaal of constant?

Samen met u kunnen wij de antwoorden vinden!

Advies

Advisering wordt uitgevoerd vanuit een technisch of procesmatig perspectief. De volgende onderwerpen kunnen in het advies worden opgenomen:

 • (Preventieve) onderhoudsprogramma’s
 • Productiviteitsverhoging van medewerkers en goederenstroom
 • Energiebesparing
 • Training van technische dienst en operators
 • Advies over praktische invulling van animal welfare
 • Borging en verbetering van de productkwaliteit en hygiëne (HACCP)

Wij stemmen de wensen en aanpak samen met u af. Het gewenste resultaat en de vastlegging hiervan bepalen wij ook samen met u: van presentatie tot uitgebreide verslaglegging.

Training

Wij bieden training aan voor de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf op zowel proces- als technisch gebied.

 • Training van technische dienst op het gebied van storing analyse en (preventief) onderhoud, zowel mechanisch als elektrisch.
 • Training van operators, zowel klassikaal als ook individueel op de werkvloer. Hierbij behoort training-on-the-job tot de mogelijkheden.

De trainingen kunnen bij u op locatie plaatsvinden of bij ons op kantoor en kunnen gegeven worden voor nieuw personeel of voor een (periodieke) update of verdiepingstraining.

De inhoud en aanpak van de training worden samen met u afgestemd en indien van toepassing bepalen wij samen de te gebruiken trainingsmaterialen.